Sebber kirke

Sebber kirke ligger smukt placeret med udsigt over Halkær Bredning og "Bjerget" ved Sebbersund.

Kirken, der menes at være fra 1200-tallet, er ikke oprindeligt en sognekirke, men derimod et benediktinsk nonnekloster. Dengang lå sognets kirke på Skt. Nicolai Bjerg nærmere Sebbersund.

Det rum, der i dag er skibet, er det oprindelige kloster. Her var refektorium (spisesal), kapitelsal (samlingssal) og dormitorium (sovesal). Dengang var rummet i to etager, hvilket stadig anes indvendigt i kirken, hvor man kan se resterne af de vældige egebjælker, der har båret etageadskillelsen. De udsparede felter i sydmurens overdel er rester af beboernes indmurede skabe.

Klosterets østlige ende, altså det nuværende kor, var i fuld højde. Her havde klosterets 12 nonner deres gudstjenesterum, og klosterets prior havde sin private indgang til dette rum i sydmuren.

Ved reformationen i 1536 inddrages klosteret under kronen, og i slutningen af 1500-tallet er der ikke længere nonner i Sebber Kloster. I 1581 overdrages klosteret og dets besiddelser samt den nærliggende gård til Oluf Brockenshuus. Han forestår klosterets ændring til sognekirke som afløser for Skt. Nicolai Kirke. Fra denne tid stammer kirkens døbefont og det krucifiks, der i dag hænger på kirkens nordvæg.

Herefter følger tre århundreder, hvor Sebber kirke er "herremandskirke". De forskellige ejere af kirke og gård har gennem tiden sat deres præg på kirken og kirkerummet.

Kirken blev i 1600-tallet forsynet med tårn og våbenhus. Kirkeklokken, som stadig er i brug, blev hentet i Arendal i Norge.

Kirkens altertavle bærer årstallet 1750 og er et smukt træskærearbejde. I midten ses den sidste nadver; ved siden af ses henholdsvis Moses og Aron. De fire evangelister med hvert sit symbol er placeret i hvert sit hjørne af altertavlen. Øverst ses korsfæstelsen på Golgatha.

I 1700-tallet blev kirken forsynet med pulpitur tværs over kirkens vestlige ende. På pulpituret er der i midten en herskabsstol. De 13 billedfelter på pulpituret er ligeledes fra 1700-tallet. De farver, som kirkens inventar i dag er malet i, stammer tilbage fra den tid.

Den 11. december 1955 overgik Sebber kirke til menigheden. Efter 400 år som herremandskirke overgik kirken nu til sognet og dets menighed.

Kirken gennemgik en omfattende restaurering i 1966-1968. I dag fremstår kirken som en smuk kirkebygning, der bærer præg af sin lange historie, men som samtidig fungerer som en god ramme omkring nutidens kirkeliv.