Ejdrup kirke

Ejdrup kirke er en typisk landsbykirke beliggende i den sydlige ende af Ejdrup. Kirken er bygget af granitkvadre omkring det 12. århundrede.

Kirkens skib og kor er fra romansk tid. Tårn og våbenhus er bygget sidst i middelalderen af kvadre og munkesten. Tårnrummet har tidligere stået i åben forbindelse med skibet med en mindre spidsbue, men denne er nu tilmuret.

Kirken blev senest renoveret i 2013. I den forbindelse kom der ny farvesætning i kirken samt et nyt alterbillede udformet af Erik Heide. Billedet forestiller en svævende figur og skal symbolisere det guddommelige nærvær.

Ligeledes blev alterskranken ændret, og der kom nyt gulv i kirken med henholdsvis træ under bænke og tegl på gangarealer.

I forbindelse med at der blev etableret nyt varmeanlæg, blev der fjernet en bænk i hjørnet ved døbefonten, hvilket har givet et mere åbent udtryk.

Ejdrup kirke fik i 2016 ny klokke. Den bærer inskriptionen: STØBT HOS EIJSBOUTS I HOLLAND ANNO DOMINI 2016. DU KALDER TIL SAMLING FOR YNGLING OG GAMLING. FRA SKØRBÆK I NORD TIL EJDRUP I SYD VI KENDER DIN LYD. Desuden bærer den motiver af legende børn i to bånd øverst på klokken.

Kirkens gamle klokke, som pt. er sendt til opmagasinering, er støbt hos P.P. Mejlstrup i Randers i 1842. Den er skænket af beboerne i Ejdrup sogn samt krigsråd Gjerlev. Klokken bærer følgende inskription: "Herre, lad mig lyde, og mange til dit hus indbyde".

Prædikestolen er fra ca. 1625. Den er smykket med træskårne relieffer med de fire dyder - tro, håb, kærlighed, retfærdighed - afbilledet som fire kvindeskikkelser, der bærer hvert sit symbol. Desuden er malet de samme våben og årstal som på altertavlen.

Skibet og korets sydsider blev ommuret i 1894, og der blev indsat nye vinduer med blyindfattede ruder. Samtidig indmuredes en gammel romansk gravsten med stregkors og tovsnoede kanter, en tympanon med kors, som formentlig stammer fra den forhenværende syd-dør samt to skaktavl, hvoraf den ene har et timeglas indhugget.

Døbefonten er en romansk granitfont, der består af to kummer, der er stillet oven på hinanden, så den nederste fungerer som fod for den øverste.

Den øverste kumme er udsmykket med fire dyrefigurer og har lighed med Horsens-egnens løvefonte. På fonten ses spor af de farver, som den oprindeligt har været bemalet med.

I skibet hænger et krucifiks fra omkring 1475.

Kirkens stolestader og pulpitur er fra 1936, da kirken blev restaureret. Lysekroner og lampetter er gaver fra beboere i Ejdrup sogn.

I 2004 blev kirken skænket et kirkeskib. Det er en model af skibet "Corinthian", der er det største skib, der har hørt hjemme i Nibe. Skibet, der i 1858 blev købt af I.C. Wibroe og J. Færch, sejlede til så fjerne steder som Afrikas vestkyst. Skibet endte sine sejladser, da det i 1864 sank på en rejse fra Göteborg mod New York.

Modellen i Ejdrup kirke er udført af skibsbygger Knud Rønfeldt fra Aalborg Marinemuseum.