Personale ved kirken

Sognepræst

Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

Bislev

9240 Nibe

Tlf: 98 35 70 05

Klik her for at skrive sikkert til præsten.

Træffes ikke mandag

Graver

Jens Terp

Tlf: 30 52 36 82

Mail: sebberkirke@hotmail.dk

Organist

Carsten Ullits Mortensen

Tlf: 25 14 39 97

Mail: carstenullitsmortensen@gmail.com

Kirkesanger

Julie Fredborg Jungersen

 

Kirke- og kulturmedarbejder

Mette Bach Sloth

Tlf: 20 14 92 81

Mail: mettebachs@gmail.com

Menighedsrådet

Formand

Ann Kristine Nørgaard Christensen

Munkhauge 4

9240 Nibe

Kasserer

Hanne Hougaard

Engvej 11

9240 Nibe

Kirkeværge

Allan Jensen

Nymøllevej 11

9240 Nibe

Menige medlemmer

Nina Svanholm Larsen

Digevej 3

9240 Nibe 

 

Lissie Pallesen

Nymøllevej 15

9240 Nibe

Sognepræst Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

9240 Nibe

Forretningsfører - ikke medlem:

Anni Johansen

Ravndalvej 4

9600 Aars