Personale ved kirken

Sognepræst:

Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

Bislev

9240 Nibe

Tlf: 98 35 70 05

Mail: ankn@km.dk

Træffes ikke mandag

Graver:

Jens Terp

Tlf: 30 52 36 82

Mail: sebberkirke@hotmail.dk

Organist:

Carsten Ullits Mortensen

Kirkesanger:

Julie Fredborg Jungersen

Menighedsrådet

Formand:

Anna Pedersen

Valstedvej 40

9240 Nibe

Tlf: 98 35 54 53

Næstformand:

Ann Kristine Nørgaard Christensen

Munkhauge 4

9240 Nibe

Kasserer:

Hanne Hougaard

Engvej 11

9240 Nibe

Kirkeværge:

Allan Jensen

Nymøllevej 11

9240 Nibe

Menige medlemmer: 

Nina Svanholm Larsen

Digevej 3

9240 Nibe 

Sognepræst Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

9240 Nibe

Forretningsfører - ikke medlem:

Anni Johansen

Ravndalvej 4

9600 Aars