Personale ved kirken

Sognepræst

Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

Bislev

9240 Nibe

Tlf: 98 35 70 05

Klik her for at skrive sikkert til præsten.

Træffes ikke mandag.

Graver

Grethe Jørgensen

Tlf: 24 84 88 20

Mail: graverejdrup@gmail.com

Organist

Carsten Ullits Mortensen

Tlf: 25 14 39 97

Mail: carstenullitsmortensen@gmail.com

Kirkesanger

Julie Fredborg Jungersen

 

Kirke- og kulturmedarbejder

Mette Bach Sloth

Tlf. 20 14 92 81

Mail: mettebachs@gmail.com

Menighedsrådet

Formand og kontaktperson

Kim Bonde Samuelsen

Ejdrupvej 43

9240 Nibe

Tlf: 98 66 65 00

Næstformand og kirkeværge

Carsten Henning Rasmussen

Halkærvej 88

9240 Nibe

Kasserer

Marianne Kruse

Birkegårdsvej 1

9240 Nibe

Menige medlemmer

Helle Jespersen

Birkegårdsvej 7

9240 Nibe

 

Bodil Madsen

Ejdrupvej 51

9240 Nibe

Sognepræst Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

9240 Nibe

Forretningsfører - ikke medlem

Anni Johansen

Ravndalvej 4

9600 Aars