Personale ved kirken

Sognepræst:

Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

Bislev

9240 Nibe

Tlf: 98 35 70 05

Mail: ankn@km.dk

Træffes ikke mandag.

Graver:

Grethe Jørgensen

Tlf: 24 84 88 20

Mail: graverejdrup@gmail.com

Organist:

Carsten Ullits Mortensen

Kirkesanger:

Julie Fredborg Jungersen

Menighedsrådet

Formand og kontaktperson:

Kim Bonde Samuelsen

Ejdrupvej 43

9240 Nibe

Tlf: 98 66 65 00

Næstformand og kirkeværge:

Carsten Henning Rasmussen

Halkærvej 88

9240 Nibe

Kasserer:

Marianne Kruse

Birkegårdsvej 1

9240 Nibe

Menige medlemmer:

Helle Jespersen

Birkegårdsvej 7

9240 Nibe

 

Bodil Madsen

Ejdrupvej 51

9240 Nibe

Sognepræst Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

9240 Nibe

Forretningsfører - ikke medlem

Anni Johansen

Ravndalvej 4

9600 Aars