Personale ved kirken

Sognepræst

Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

Bislev

9240 Nibe

Tlf: 98 35 70 05

Klik her for at skrive sikkert til præsten.

Træffes ikke mandag

Graver

Cita C. Winther

Tlf: 30 51 81 64

Mail: bislevkirke@hotmail.dk

Organist

Carsten Ullits Mortensen

Tlf: 25 14 39 97

Mail: carstenullitsmortensen@gmail.com

Kirkesanger

Julie Fredborg Jungersen

 

Kirke- og kulturmedarbejder

Mette Bach Sloth

Tlf. 20 14 92 81

Mail: mettebachs@gmail.com

Menighedsrådet

Formand:

Christen Kristensen

Hvalpsundvej 12

9240 Nibe

Tlf: 61 38 48 91

Mail: chr.else@post.tele.dk

Næstformand:

Gitte Hvid Christensen

Halkærvej 45

9240 Nibe

Tlf: 26 36 42 79

Mail: gittehvidchrist@hotmail.com

Kasserer:

Jens Romme

Hedegårdvej 3

9240 Nibe

Tlf: 29 98 11 01

Mail: jensromme@gmail.com

Kirkeværge:

Tove Japhetson Rasmussen

Djørupvej 3

9240 Nibe

Tlf: 30 13 71 64

Mail: tovejaphetson@gmail.com

Menige medlemmer:

Peter Vestergaard Sørensen

Halkærvej 15B

9240 Nibe

Tlf: 22 62 88 24

Mail: minnatoft@gmail.com

Sognepræst Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

9240 Nibe

Forretningsfører - ikke medlem:

Anni Johansen

Ravndalvej 4

9600 Aars