Vielse og velsignelse

Vielse

Ønsker man at blive viet af en præst, kan vielsen foregå i kirken. Desuden skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

For mange er en kirkelig vielse forbundet med tanken om en stor fest og mange gæster, men en kirkelig vielse kan også foregå helt stilfærdigt med bare brudeparret, præsten og to vidner.

Ønsker man at blive viet i kirken, kontakter man i god tid sognepræsten for at aftale et tidspunkt for vielsen. Som en følge af den nye persondata-forordning må der ikke kommunikeres om den slags via e-mail. Man bedes derfor kontakte præsten telefonisk på 98 35 70 05.

Forud for vielsen mødes brudeparret med præsten til en samtale om selve vielsen og det at skulle giftes. Ved denne samtale gennemgås vielsesritualet, som ligger helt fast, og der aftales, hvilke salmer der skal synges ved vielsen. På forhånd er det en god idé at overveje, hvilke salmer man kunne tænke sig. Se evt. www.dendanskesalmebogonline.dk for inspiration.

Inden vielsen udfylder man på borger.dk en ægteskabserklæring, hvorefter man modtager en  "Prøvelsesattest", som skal afleveres til præsten/kirkekontoret i den kirke, hvor man skal vies. Uden denne attest kan man ikke blive gift. Attesten kan tidligst laves 4 måneder inden vielsen.

Selve vielsen kræver to vidner. Navn og adresse på vidnerne afleveres til sognepræsten i god tid forud for vielsen.

Velsignelse

Er man borgerligt viet eller lever i registreret parterskab, kan man få en velsignelse i kirken. Dog skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

Ønsker man en velsignelse i kirken, kontakter man i god tid sognepræsten (telefonisk) for at aftale tidspunkt for velsignelsen.

Ritualet for en sådan velsignelse ligner ritualet for en kirkelig vielse.

Derfor er der mange, der ved velsignelsen holder den store bryllupsfest, som de måske ikke fik holdt, da de blev gift.

Andre ønsker i stedet en stille og højtidelig stund i kirken med kun deres allernærmeste til stede.

Begge dele - og noget midt imellem - er muligt.

Forud for velsignelsen mødes parret med præsten til en samtale; ved denne samtale gennemgås ritualet, og der vælges salmer til velsignelsesceremonien. Inden samtalen er det en god idé at overveje, hvilke salmer man kunne tænke sig - se evt. www.dendanskesalmebogonline.dk for inspiration.