Vielse og velsignelse

Vielse

Ønsker man at blive viet af en præst, kan vielsen foregå i kirken. Desuden skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

For mange er en kirkelig vielse forbundet med tanken om en stor fest og mange gæster, men en kirkelig vielse kan også foregå helt stilfærdigt med bare brudeparret, præsten og to vidner.

Ønsker man at blive viet i kirken, kontakter man i god tid sognepræsten for at aftale et tidspunkt for vielsen. Man kan kontakte præsten på tlf. 98357005 eller klikke her for at sende sikker besked. Almindelig mail er ikke tilladt, når det indeholder personfølsomme oplysninger som cpr.nr. og religiøst tilhørsforhold.

 

Velsignelse

Er man borgerligt viet eller lever i registreret partnerskab, kan man få en velsignelse i kirken. Dog skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

Ønsker man en velsignelse i kirken, kontakter man i god tid sognepræsten (telefonisk eller via sikker formular) for at aftale tidspunkt for velsignelsen.

Ritualet for en sådan velsignelse ligner ritualet for en kirkelig vielse.

Derfor er der mange, der ved velsignelsen holder den store bryllupsfest, som de måske ikke fik holdt, da de blev gift.

Andre ønsker i stedet en stille og højtidelig stund i kirken med kun deres allernærmeste til stede.

Begge dele - og noget midt imellem - er muligt.

 

 

Forberedelse til samtale med præsten forud for vielse/velsignelse

 

·        Til samtalen gennemgås ritualet for vielsen/velsignelsen og diverse praktiske spørgsmål vedr. pyntning, antal pladser i kirken osv.

 

·        Ved vielse: Medbring prøvelsesattest (fås via kommunen ved at udfylde ægteskabserklæring på borger.dk) og navn og adresse på de to vidner.

 

·        Overvej 3-4 salmer. Se evt. www.dendanskesalmebogonline.dk

 

·        Forbered jer til den tale, som præsten skal holde i kirken. De fleste vil gerne, at talen bliver personlig, og derfor vil det i samtalen være naturligt at komme ind på jeres tanker om at skulle giftes/velsignes, herunder evt.:

 

o   Hvad er det bedste ved at være sammen?

 

o   Hvad er det sværeste ved at være sammen?

 

o   Hvor kan I støtte hinanden?

 

o   Hvad kan blive den største udfordring for jeres ægteskab?

 

o   Hvorfor har I valgt at blive gift?

 

o   Hvad er vigtigt for jer i jeres liv?

 

o   Hvilke værdier lægger I vægt på?