Navneændring

Hvis du ønsker at ændre dit navn, gøres det digitalt via www.borger.dk

Som hovedregel koster det et gebyr (kr. 480,- i 2017) at få foretaget en navneændring. Beløbet betales som et led i indtastningen af den digitale anmodning.

Dog er der visse undtagelsestilfælde, hvor der ikke skal betales. Se mere om reglerne for navneændring på https://ast.dk/born-familie/navne/gebyr-ved-navneaendring