Medlemskab

Indmeldelse/genindmeldelse i Folkekirken

Hvis du ønsker at melde dig ind i Folkekirken, skal du henvende dig til sognepræsten. Hvis du ikke tidligere er døbt, skal du døbes for at kunne blive medlem af Folkekirken.

Udmeldelse af Folkekirken

Hvis du ønsker at melde dig ud af Folkekirken, skal du sende en skriftlig anmodning til sognepræsten/kirkekontoret i det sogn, hvor du bor.

NB: Ved udmeldelse af Folkekirken mister du retten til gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger, ligesom du mister retten til at benytte kirken som bygning ved fx begravelse/bisættelse.