Konfirmation

Hvert år efter efterårsferien tager de nye konfirmander fat på konfirmationsforberedelsen. Man behøver ikke være døbt for at deltage, men vil man konfirmeres, skal man være døbt - dvs. hvis man ikke allerede er døbt, skal man døbes inden selve konfirmationen.

Konfirmationsforberedelsen foregår primært i konfirmandstuen i præstegården. Konfirmanderne fordeler sig på to hold - et om onsdagen for dem, der går på Nibe skole, og et om torsdagen, for dem, der går på Skørbæk-Ejdrup friskole. Eleverne fra Skørbæk-Ejdrup friskole kommer fra et meget større område end Ejdrup sogn, men hele klassen går til konfirmationsforberedelse hér. Som regel bliver alle fra klassen også konfirmeret i Ejdrup kirke, men man kan også blive konfirmeret dér, hvor man bor.

Konfirmanderne skal gå i kirke mindst 10 gange inden konfirmationen. Der opfordres kraftigt til, at konfirmanderne har følgeskab til gudstjeneste - enten af forældre, bedsteforældre, fadder el.lign. For det viser konfirmanden, at der er opbakning hjemmefra til beslutningen om at gå til præst og blive konfirmeret. Den opbakning er af største betydning!

Konfirmandtilmelding

Skal dit barn konfirmeres i enten Sebber, Bislev eller Ejdrup kirke? Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Ved tilmelding giver du samtykke til, at præsten må kommunikere elektronisk med forældre om konfirmandundervisning og konfirmation.

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Er dit barn ikke døbt, bedes det anført ved tilmeldingen.

Sidste frist for at tilmelde dit barn til konfirmation i 2020 er den 1. september 2019.

I begyndelsen af september sendes nærmere informationer til de tilmeldte om konfirmationsforberedelsen, som begynder i uge 43.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte præsten.

Konfirmationerne i 2020 er:

Sebber kirke den 17. maj

Ejdrup kirke den 21. maj

Bislev kirke den 24. maj