Konfirmation

Hvert år efter efterårsferien tager de nye konfirmander fat på konfirmandundervisningen. Man behøver ikke være døbt for at deltage i konfirmandundervisningen, men vil man konfirmeres, skal man være døbt - dvs. hvis man ikke allerede er døbt, skal man døbes inden selve konfirmationen.

Undervisningen foregår primært i konfirmandstuen i præstegården. Konfirmanderne fordeler sig sædvanligvis på to hold - et om onsdagen for dem, der går på Nibe skole, og et om torsdagen, for dem, der går på Skørbæk-Ejdrup friskole.

Konfirmanderne skal gå i kirke mindst 10 gange inden konfirmationen. Der opfordres kraftigt til, at konfirmanderne har følgeskab til gudstjeneste - enten af forældre, bedsteforældre, fadder el.lign. For det viser konfirmanden, at der er opbakning hjemmefra til beslutningen om at gå til præst og blive konfirmeret. Den opbakning er af største betydning!

 

Konfirmandtilmelding
Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Sidste frist for at tilmelde dit barn til konfirmation i 2020 er den 1. september 2019.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte præsten her.

 

Konfirmationerne i 2019 er:

Sebber kirke den 26. maj

Ejdrup kirke den 30. maj

Bislev kirke den 2. juni

Konfirmationerne i 2020 er:

Sebber kirke den 17. maj

Ejdrup kirke den 21. maj

Bislev kirke den 24. maj