Fødsel

Hvis forældrene til barnet ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed, kan der indgives en 'Omsorgs- og ansvarserklæring'. Dette skal gøres inden 14 dage efter barnets fødsel; ellers overgår sagsbehandlingen af faderskabet til Statsforvaltningen.

Indgivelsen af 'Omsorgs- og ansvarserklæring' foregår digitalt via www.borger.dk, hvor der også findes en vejledning hertil.