Dødsfald

Ved dødsfald kontaktes en bedemand og/eller sognepræsten.

Hvor meget man vil overlade til bedemanden, og hvor meget man selv vil ordne, bestemmer man selv.

Der skal gives besked om dødsfaldet til sognepræsten senest 2 dage efter dødsfaldet. Det gælder uanset, om afdøde var medlem af Folkekirken eller ikke. Der gives besked ved at udfylde og indsende en 'Anmodning om begravelse/ligbrænding'. Dette gøres digitalt via www.borger.dk.

Begravelse/bisættelse skal som hovedregel finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet.

Sognepræsten står til rådighed for samtale og andagt - både ved et dødsleje, og når døden er indtruffet.

Kirkelig begravelse

Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, kontaktes sognepræsten for at aftale tidspunkt for begravelsen/bisættelsen samt tidspunkt for samtale med præsten forud for begravelsen/bisættelsen.

Ikke-kirkelig begravelse

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en borgerlig begravelse/bisættelse - altså ikke i en kirke og uden en præsts medvirken.

Gravsted

Uanset om man vælger en kirkelig eller en borgerlig begravelse/bisættelse, kan kisten/urnen nedsættes på en kirkegård.

Man aftaler med kirkens graver, hvilket gravsted man ønsker.