Dåb og navngivning

Et barn skal være navngivet inden 6 måneder efter fødslen.

Navngivning kan ske på følgende måder:

1. Ved indgivelse af digital anmodning om navngivning via www.borger.dk.  

Du kan se, hvilke navne du kan give dit barn på https://ast.dk/born-familie/navne

2. Ved dåb.

Når du kontakter præsten vedr. dåb og medlemskab, skal det ske telefonisk eller via en sikker formular. Alm. mail er ikke tilladt, når det indeholder personfølsomme oplysninger som cpr.nr. og religiøst tilhørsforhold. Klik her for at skrive sikkert til præsten.

Tidspunktet for dåben aftales med sognepræsten. Forud for dåben mødes forældrene med præsten til en samtale om dåben - hvad dåben betyder, og hvordan det foregår i kirken. Samtalen kan finde sted i hjemmet eller i præstegården.

Forældrene vælger 2-5 faddere, som alle skal være døbt med en kristen dåb. Fadderne skal desuden være mindst 13 år. Navn og adresse på fadderne afleveres til sognepræsten forud for dåben.

Det at være fadder har ingen juridisk betydning, men det indebærer en forpligtelse til sammen med forældrene at oplære barnet i den kristne tro. Det kan man gøre på mange måder, fx ved at fortælle Bibel-fortællinger for barnet, bede for og med barnet, tage barnet med i kirke og huske dåbsdagen som en mærkedag.

HUSK: Det er aldrig for sent at blive døbt. Både børn og voksne kan blive døbt; den eneste betingelse er, at man ikke er døbt før.