Sang, spil, bevægelse for børn

’Sang, Spil og Bevægelse’ er musikalsk leg og samvær for pastoratets børnehavebørn. De mødes i kirken med organist Carsten Ullits Mortensen og synger sange og salmer, laver fagter, løber, triller, hopper og spiller på små rytmeinstrumenter. Indimellem leger de lege, der er inspireret af bibelens fortællinger. Det er vigtigt, at det er hyggeligt og sjovt, men også at det er lærerigt for børnene. Musik, sang og leg kan nemlig bidrage positivt til børnenes udvikling - både musikalsk, motorisk og socialt. 

I praksis vil det arrangeres i samarbejde med de forskellige børnehaver i vort område. Her i efteråret 2018 og til foråret 2019 er det for Sebber Børnehave.