Konfirmationsord

Inspiration til at vælge konfirmationsord

 

1. I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.                     

1 Mos 1, 1

 

2. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem,

og Gud velsignede dem.

1 Mos 1, 27

 

3. Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre.      

1 Mos 8,22                                  

 

4. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham!

5 Mos 30,19-20

 

5. Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen!

Sl 8,2

 

6. Herrens ord er rent, det består til evig tid

Sl. 19,10

 

7. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.

Sl 23,1

 

8. Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?

Sl 27,1

 

9. Herren, min styrke, mit skjold, på ham stoler mit hjerte.   

Sl 28,7

 

10. Jeg stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd.         

Sl 31,15-16

 

11. Stol på Herren, og gør det gode.

Sl 37,3

 

12. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind.

Sl 37,5

 

13. Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler.

Sl 46,2

 

14. Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse.

Sl 62,2

 

15. Kun Gud er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler.

Sl 62,3

 

16. At være Gud nær er min lykke, jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger.

Sl 73,28

 

17. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger!

Sl 103,2

 

18. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab.

Sl 103,8

 

19. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod  dem, der frygter  ham.

Sl 103,13

 

20. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.              

Sl 119,105

21. Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.

Sl 121,1-2

 

22. Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv.

Sl. 121,7

 

23. Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.

Sl 121,8

 

24. Tak himlens Gud, hans trofasthed varer til evig tid.

Sl 136,26

 

25. Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din  hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast.                  

Sl 139,8-10

 

26. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid.

Es 40,8

 

27. De, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne.

Es 40,31

 

28. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig; dine mure har jeg altid for øje.

Es 49,16

 

29. Bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed.

Es 54,10

 

30. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.

Jer 29,11

 

31. Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er stor.

Klages 3,22-23

 

32. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.

Matt 5,6

 

33. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

Matt 5,7

 

34. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.

Matt 5,8

 

35. Jeres lys skal skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader som er i himlene.

Matt 5,16

 

36. Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.                      

Matt 6,21                                    

 

37. Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst.

Matt 6, 22

 

38. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Matt 6,33

 

39. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, som hører den til.

Matt 6,34       

 

40. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

Matt 7,3

 

41. Bed, så skal der gives jer; søg så skal I finde.

Matt 7,7

 

42. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.                    

Matt 7,12

 

43. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den.

Matt 10,29

 

44. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

Matt 11,28

 

45. Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.

Matt 18,20

 

46. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.

Matt 20,28

 

47. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.

Matt. 23,12

 

48. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.

Matt 25,40

 

49. Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Matt 28,20

 

50. Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!

Mark 1,15

 

51. Frygt ikke, tro kun!           

Mark 5,36

 

52. Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv?

Mark 8,36

 

53. Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.

Mark 10,15

 

54. For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, for alting er muligt for Gud.          

Mark 10,27

 

55. Den som tror, og bliver døbt, skal frelses.

Mark 16,16

 

56. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.

Luk 2,14

 

57. Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

Luk 6,36

 

58. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes.

Luk 6,37

 

59. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer.

Luk 6,38

 

60. En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.

Luk 7,16

 

61. Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.

Luk 10,20b

 

 

62. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.

Luk 10,27

 

63. Bed, så skal der gives jer.

Luk 11,9

 

64. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.

Luk 11,28

 

65. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store.

Luk 16,10

 

66. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.

Luk 18,17

 

67. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.

Luk 19,10

 

68. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Joh 1,1

 

69. Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Joh 1,5

 

70. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.

Joh 1,12

 

71. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Joh 3,16

 

72. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.

Joh 5,24a

 

73. Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.

Joh 6,29

 

74. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Joh 6,35

 

75. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.

Joh 6,37b

 

76. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.

Joh 8,12

 

77. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal gøre jer frie.

Joh 8,31-32

 

78. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig.

Joh 10,14

 

79. Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.

Joh 11,25

 

80. Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket.

Joh 12,46

 

81. Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden.

Joh 12,47b

 

 

82. Et nyt bud giver jeg jer I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.

Joh 13,34

 

83. Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger.

Joh. 14,1-2

 

84. Jeg er vejen, sandheden og livet.

Joh 14,6

 

85. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.

Joh 14,27

 

86. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.

Joh 15,5

 

87. Bliv i mig, og jeg bliver i jer.

Joh 15,4

 

88. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.

Joh 15,9

 

89. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.

Joh 15,13

 

90. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt.

Joh 15,16

 

91. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.

Joh 17,3

 

92. Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.

Joh 20,21

 

93. Salige er de, som ikke har set, og dog tror.

Joh. 20,29

 

94. Man bør adlyde Gud mere end mennesker.

ApG 5,29

 

95. Det er saligere at give end at få.                 

ApG 20,35

 

96. Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.

Rom 5,5

 

97. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.

Rom 8,1

 

98. Er Gud for os, hvem kan da være imod os?

Rom 8,31

 

99. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.

Rom 10,9

 

100. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.

Rom 12,12

 

101. Hold fred med alle mennesker, så vidt det står til jer.

Rom 12,18

 

102. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Rom 12,21

 

103. Vær  ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven.

Rom 13,8

 

104. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller  dør, tilhører vi Herren.

Rom 14,7-8

 

105. Guds dårskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene.

1 Kor 1,25

 

106. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, med det, som er til bedste for andre.

1 Kor 10,24

 

107. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet.

1 Kor 13,2

 

108. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke.

1 Kor 13,4a

 

109. Kærligheden glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden.

1 Kor 13,6

 

110. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

1 Kor 13,7

 

111. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

1 Kor 13,13

 

112. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

2 Kor 5,17

 

113. "I en nådig stund bønhørte jeg dig, og på frelsens dag hjalp jeg dig." Se, nu er det en nåderig stund, se, nu er det frelsens dag!

2 Kor 6,2

 

114. Min nåde er dig nok.

2 Kor 12,9

 

115. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.                                                

Gal 3,28

 

116. Hele loven er opfyldt i et eneste bud, nemlig dette: "Du skal elske næsten som dig selv".

Gal 5,14

 

117. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.

Gal 6,2

 

118. Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.

Ef 5,20

 

119. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.

Ef 6,10

 

120. Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.

Fil 1,6

 

121. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus.

Fil 2,5

 

 

122. Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.

Fil 4,4-5

 

123. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

Fil 4,6

 

124. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed.

Kol 3,12-13

 

125. Kristi fred skal råde i jeres hjerter.         

Kol 3,15

 

126. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden.

1 Thess 5,11

 

127. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd.

Hebr 4,12

 

128. Han har selv sagt: 'Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig'.

Hebr 13,5

 

129. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.

Hebr 13,8

 

130. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

1 Pet 1,3

 

131. Lad jer selv som levende stene opbygge til et åndeligt hus.

1 Pet 2,5

 

132. Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer.

1 Pet 5,7

 

133. Gud er lys, og der er intet mørke i ham.

1 Joh 1,5

 

134. Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det!

1 Joh 3,1

 

135. Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os.

1 Joh 3,16

 

136. Gud er større end vort hjerte og kender alt.

1 Joh 3,20

 

137. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud.

1 Joh 4,7

 

138. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.

1 Joh 4,9

 

139. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.

1 Joh 4,16-17

 

140. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans.

Åb 2,10

 

 

 

 

MIT KONFIRMATIONSORD

 

Mit navn: _______________________________________

 

1. prioritet: ______________________________________

 

2. prioritet: ______________________________________

 

3. prioritet: ______________________________________